Peptidy FAKE Sarms - varovani pred podvodniky!
Nový Gigarelin rX 2.0 je tady!
LGD-4033 X2 je tady!
Nový Gigarelin rX 2.0 je tady!
LGD-4033 X2 je tady!

Obchodní podmínky

 

Obchodní pravidla a podmínky eshopu peptidy-ghrp6.net

Tyto obchodní pravidla a podmínky platí pro všechny zákazníky internetových stránek www.peptidy-ghrp6.net, kteří musí s nimi předem naprosto souhlasit, pokud chtějí na těchto stránkách nakoupit jakékoliv nabízené produkty.

Všechny produkty, které v eshopu nabízíme jsou určeny a vyrobeny pouze pro laboratorní a výzkumné použití. Koupí kteréhokoliv produktu zákazník potvrzuje, že si je plně vědom toho, že existují možná rizika spojená s užíváním nebo distribucí těchto výrobků. Tyto chemické látky nejsou určeny k použití jako potravinové přísady, léky, kosmetika, chemikálie v domácnosti nebo na jiné nevhodné aplikace a použití. Nabízené produkty nepotřebují žádnou licenci a jejich prodejem se neporušují žádné patenty. S těmito produkty mají zacházet pouze kvalifikovaní a řádně vyškolení specialisté, pro které byly tyto produkty vyrobené a určené - pro vědecké účely. Dále každý zákazník prohlašuje a potvrzuje, že si detailně prostudoval a přečetl následující informace, které jsou v souladu s platnou legislativou, zcela jim porozuměl a je si vědom: Existuje nebezpečí pro zdraví spojené se zacházením s výrobky, které si kupuje. Upozorňujeme, že jsou možná zdravotní a bezpečnostní rizika, vyplývající z užívání nabízených produktů. Proto si vyhrazujeme i právo omezit a / nebo odmítnout prodej výrobků jakémukoli kupujícímu, pokud máme důvod se domnívat, že mohou být zneužity nebo nebezpečně použity.

Všichni zákazníci musejí mít 18 let a více, k nákupu našich produktů. Za žádných okolností neneseme žádnou odpovědnost za škody, zdravotní problémy nebo újmy způsobené užíváním produktů: Kupující prohlašuje, že pokud se rozhodl produkty užívat, přesto že byl jasně upozorněn, že tyto produkty jsou výhradně určeny a vyrobeny pouze pro vědecké a výzkumné účely, je to jeho vlastní svobodné rozhodnutí a rozhodl se tak na vlastní riziko, a rozumí, že na základě této smlouvy, se kterou souhlasí potvrzuje koupí produktů, nemá nárok na žádné odškodnění. Kupující zakoupením kteréhokoliv produktu současně souhlasí s tím, že si nebude vymáhat od prodávajícího žádné odškodnění ani se dožadovat právní odpovědnosti jakéhokoliv druhu vyplývající z manipulace, držení, a / nebo používání zakoupených výrobků, použitých ať už samostatně nebo v kombinaci s jinými látkami. Při neakceptování kterékoliv z vyjmenovaných podmínek prodej odmítáme.

Prodávané produkty jsou určeny výhradně pro účely laboratorního výzkumu. Kupující bere na vědomí, že tyto výrobky nebyly testovány prodávajícím pro bezpečnost a účinnost při použití v potravinářství, lécích, lékařských zařízeních, kosmetice, jiných obchodních odvětvích nebo jiných jakýchkoli účelech. Kupující výslovně prohlašuje a zaručuje se prodávajícímu, že se všemi zakoupenými výrobky bude zodpovědně nakládáno v souladu s praktikami spolehlivého člověka, který má zkušenosti v tomto oboru a v přísném souladu se všemi platnými zákony a předpisy, nynějšími i později přijatými a zavedenými. Kupující má povinnost ověřit si možné nebezpečí a zjistit si / nastudovat všechny potřebné a nezbytné informace a možná související rizika ještě před používáním zakoupených výrobků. Žádný zakoupené zboží od prodávajícího, pokud není uvedeno jinak, se nepovažuje za potraviny, léky, zdravotnické potřeby nebo kosmetiku. Všechny nabízené výrobky a služby jsou určeny výhradně pouze pro účely výzkumu. Za žádných okolností by neměly být použity pro diagnostické a terapeutické účely. Prodávající neručí a nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou být způsobeny nedbalostí, zneužitím, nebo jakýmkoli jiným použitím produktů na jiné než výzkumné účely.

Použití a patenty: Nabízené produkty jsou určeny pouze na laboratorní a výzkumné využití. Nejsou určeny pro použití jako potravinové přísady, léky, kosmetika, domácí chemikálie, nebo v jiných nevhodných aplikacích. Kupující musí mít minimálně 18 let. Nabízené produkty nepodléhají žádným licencím, ani jejich používáním nebo prodejem se neporušují žádné patenty. Se všemi produkty musí zacházet pouze kvalifikovaní a vyškolení jednotlivci. Při nákupu těchto výrobků zákazník bere na vědomí, že existují rizika spojená s jejich používáním. Zákazník prohlašuje a zaručuje prodávajícímu, že si velmi dobře nastudoval potřebné informace o zakoupených produktech, a je si plně vědom, a je dobře informován o tom, že:

 • Zakoupené produkty mohou být při neodborném nebo pošetilém zacházení nebo použití pro zdraví nebezpečné
 • Je třeba zajistit průmyslové hygienické kontroly a opatření na ochranu svých zaměstnanců před těmito zdravotními a bezpečnostními riziky
 • Je třeba přiměřeně upozornit na možné zdravotní a bezpečnostní rizika spojená se zakoupenými produkty všechny ty, kteří následně přijdou s nimi do styku
 • Prodávající v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody, zdravotní problémy nebo újmy vzniklé v důsledku manipulace nebo užívání zakoupených produktů, a kupující se v žádném takovém případě nebude domáhat vyvození odpovědnosti jakékoliv povahy za ně na prodávajícího

Všichni zákazníci eshopu www.peptidy-ghrp6.net musí pochopit a akceptovat, že pokud z komunikace se zákazníkem dospějeme k přesvědčení, že by mohly být zakoupeny produkty zneužity nebo nebezpečně použity, vyhrazujeme si právo prodej v takovém případě odmítnout. Absolutně nebudeme za žádných okolností tolerovat zneužívání produktů prodávaných v eshopu. Prodávající předpokládá, že výzkumník je předem dobře obeznámen s výrobky, které si koupil. Neposkytujeme žádné odborné typy, pokyny nebo návrhy týkající se rekonstituce a manipulace s výrobky a jejich účinnými látkami, nebo ohledně jejich aplikaci na vašem výzkumu. Prosím, seznamte se detailně se všemi produkty a nastudujte si všechny potřebné a související náležitosti a fakta pro výzkumné účely ještě před jejich nákupem. Popisy uváděné k produktům na stránkách jsou pouze informační, v žádném případě se nejedná o kompletní a garantované informace nebo návody k použití, a je nezbytné, aby si kupující sám naštudoval všechny potřebné údaje předem, ještě před zakoupením kteréhokoliv produktu. Kupující zaručuje a prohlašuje, že patří (je členem nebo zaměstnancem) laboratoře, instituce, univerzity nebo jiného zařízení souvisejícího s vědeckým výzkumem, které poskytuje záruku, že zakoupené výrobky budou použity pouze pro výzkumné účely, a předpoklad, že výrobky nebudou zneužity pro páchání podvodné činnosti. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat na základě vlastního uvážení další ověření před akceptováním jednotlivých objednávek.

Tyto stránky jsou určeny pro mezinárodní prodej, jedná se o eshop pro mezinárodní návštěvníky. Prodávající spoléhá na každého klienta, že zná legislativu a předpisy vztahující se k nákupu v jeho vlastním regionu a kupuje si produkty v souladu s nimi. To zahrnuje všechny možné související předpisy, včetně daní, dovozních osvědčení, licencí, registrací nebo cokoliv jiného, co je nutné při nákupu splňovat nebo získat v souladu s předpisy jeho vlastní země.

Objednávku lze zrušit bez uvedení důvodu až do doby odeslání vašeho balíčku, v takovém případě Vám samozřejmě vrátíme plnou sumu Vaší platby, která Vám bude odeslána nejpozději do 7 pracovních dní zpět.

Důrazně však upozorňujeme kupující, že již po odeslání zboží Vaší objednávky (předání Vašeho balíčku přepravní společnosti) NELZE již objednávku zrušit a požadovat vrácení peněz (části nebo celé částky). Stejně po doručení zásilky není již možné produkty vrátit a požadovat za ně vrácení peněz (části nebo celé částky platby), takový požadavek nebudeme, a ani nemůžeme akceptovat, vzhledem k charakteru prodávaných produktů (kde se jedná o produkty výhradně určené a prodávané na výzkumné účely, což znamená že se na ně nevztahují žádné standardní záruky a garance, a současně pokud již produkty jednou byly v rukou jiné osoby - zákazníka, jako prodejce už nemůžeme více garantovat jejich originalitu, jejich původní nepoškozený nebo nezdegradovaný stav, a nemůžeme zaručit že nedošlo k jejich neúmyslnému nebo úmyslnému poškození a znehodnocení). Chcete-li u nás nakupovat, musíte s těmito pravidly plně souhlasit a akceptovat, že po převzetí není možné zboží více vrátit, nevztahuje se na něj žádná standardní spotřebitelská záruka, a žádat vrácení peněz za něj, a odesláním objednávky potvrzujete, že jste si je přečetli, plně jim porozuměli a plně je i akceptujete. Pokud Vám tyto podmínky nebo jakákoliv jejich část nevyhovují, a nemůžete je plně akceptovat a souhlasit s nimi, pak nemůžete u nás nakupovat, a současně Vám jakýkoliv jiný prodej (řídící se jinými pravidly) musíme zamítnout. Objednávka je dobrovolná, nikdo Vás do ní nenutí, jde o čistě Vaše osobní, svobodné rozhodnutí na základě Vašeho vlastního úsudku. Pokud by se stalo, ža se zaviněním přepravce zásilka ztratí nebo prokazatelně znehodnotí, pošleme Vám zakoupené zboží znovu, nebo vrátíme peníze / platbu v plné výši (možnost, kterou si v takovém případě zvolíte).

Se všemi výše uvedenými podmínkami musíte plně souhlasit pokud chcete u nás nakupovat.

V případě, že z nějakého důvodu s kteroukoliv podmínkou nebo bodem nesouhlasíte - pak NENAKUPUJTE U NÁS!
Současně v tomto případě, Vám jakýkoli prodej z naší strany bude jednoznačně ZAMÍTNUT.

Před odesláním každé objednávky musíte zaškrtnout ve formuláři políčko, že akceptujete tyto obchodní pravidla a podmínky. Následným odesláním objednávky potvrzujete a svobodně prohlašujete, že jste si důkladně tyto obchodní pravidla a podmínky prostudoval(a), plně a zcela srozumitelně jim porozuměl(a), akceptujete je a plně souhlasíte se všemi uvedenými body, na základě vlastního uvážení jste se rozhodli pro nákup, a současně se zaručujete , že se budete jimi řídit a při manipulaci se zakoupenými výrobky postupovat v souladu s nimi.

 

Doplňující informace a pravidla

 • Po odeslání objednávky sledujte Vaši emailovou schránku - protože o všem potřebném Vás vždy informujeme na email!
 • Pokud v krátkém čase nenajdete v Inboxu (složce příchozí pošty) s objednávkou související emaily od nás, zkontrolujte složku Spam (nevyžádané pošty).
 • O odeslání zboží a způsobu jak Vám bude doručen Vás vždy včas a detailně informujeme!
 • Veškeré zboží máme skladem v dostatečných zásobách, pokud některý produkt není momentálně skladem, je to obvykle uvedeno / zobrazené při jeho obrázku. Přirozeně se snažíme, aby byly produkty každému zákazníkovi odeslány co nejdříve. Současně však striktně dodržujeme pořadí, v jakém byly přijaty. V závislosti na tom tedy doručení Vaší zásilky trvá 1-3 pracovní dny.
 • Pokud by se přece jen náhodou stalo, že některou položku budeme mít vyprodanou, vzácně může dodání trvat i déle, cca. 5-15 pracovních dnu. (Takové záležitosti však samozřejmě se zákazníkem konzultujeme, a v případě že nemůže nebo nechce déle čekat, jsou mu vráceny bez zbytečného zdržování zpět peníze.)
 • Vážíme si zákazníky a vždy děláme možné maximum pro Vaši spokojenost!
 • Ve výjimečném případě, že by nebylo možné vyhovět Vašim požadavkům, nebo v dohledné době realizovat nějakou objednávku (nebo její část), Vám samozřejmě vrátíme peníze zpětnou platbou, kterou jste platili a v plné odpovídající výši! Nejsme žádní podvodníci - jsme seriózní eshop, žádná objednávka pro nás není jednorázová záležitost, a 100% garantujeme seriózní a diskrétní prodej a přístup.
 • Zboží na dobírku neposíláme. (Děkujeme za pochopení.) Za zboží (objednávku) je třeba zaplatit předem.
 • Garantujeme doručení a s maximální úspěšností. Za zásilku / ky přebíráme odpovědnost až do doby jejich doručení adresátovy. Pokud by se přece náhodou stalo, ža se zaviněním přepravce zásilka ztratí nebo prokazatelně znehodnotí, pošleme Vám zakoupené zboží na nově, nebo vrátíme peníze / platbu v plné výši (možnost, kterou si v takovém případě zvolíte).
 • Přednostně vyřizujeme korespondenci (emaily) související s objednávkami, až potom ostatní dotazy a emaily, které obdržíme. Vždy se však snažíme odpovědět na každý email (obsahující smysluplnou a relevantní komunikaci) co nejdříve. Emailů je častokrát hodně, proto Vás prosíme o trpělivost, odpověď může trvat určitou dobu, v závislosti na tom kolik nevyřízených emailů je čekajících v pořadí v době přijetí Vašeho dotazu.
 • Neexperimentujeme s žádnými obchodníky a překupníky. Do portofólia jsme zařadili výhradně pouze produkty od špičkových výrobců přední světové kvality - lídrů a průkopníků v této oblasti. Zboží kupujeme přímo od výrobců, se kterými máme velmi dobré a spolehlivé vztahy, a toto nikdy měnit v žádném případě nebudeme!! Protože nám skutečně extrémně záleží na tom, abyste za své peníze dostali maximální kvalitu a 100% originální a účinné produkty!!
 • Jelikož jsou všechny nabízené výrobky zakoupené a dodané přímo od jejich výrobce, 100% garantujeme jejich pravost, efektivitu a originalitu, kterou si u každého jednoho výrobku můžete ověřit na stránkách výrobce přes unikátní sériové číslo / ověřovací kód, který je uveden na každém zakoupeném výrobku.
 

Jak nakupovat

 • Přidejte požadované produkty do košíku, v košíku můžete měnit počet kusů.
 • Kliknutím na buton "Objednat »" přejděte na stránku odeslání objednávky.
 • Vypište Vaše údaje, které jsou nezbytné pro vybavení a odeslání Vaší objednávky. Dbejte na to, aby zadané údaje byly správné - protože na zadaný email s Vámi budeme komunikovat a konzultovat vše potřebné ohledně vyřízení Vaší objednávky, a na zadanou adresu Vám zašleme zboží / zásilku! Vaše údaje držíme diskrétně v bezpečí (neumožňujeme k nim přístup nikomu jinému).
 • Zvolte dopravu. K ceně zboží bude připočten poplatek za balení a zaslání Vašeho zboží v uvedenej výši. Pro odeslání objednávky musíte plně souhlasit s těmito obchodními podmínkami / našimi pravidly prodeje, což potvrzujete zaškrtnutím příslušného formulářového políčka. V jiném případě Vám nebude umožněno objednávku odeslat a jakýkoli prodej Vám bude odmítnut.
 • Po kliknutí na buton "Odeslat objednávku »" bude Vaše objednávka zaznamenána a uložena do našeho systému, postoupena na zpracování v aktuálním pořadí, a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat na Váš email. Na zpracování Vaší objednávky samozřejmě začneme pracovat co nejrychleji, jakmile to bude možné (co nejdříve).
 

Doprava a dodání zboží

Po odeslání objednávky sledujte pravidelně Vaši emailovou schránku - vše potřebné se včas dozvíte - budeme Vás detailně informovat na Váš email!